Arbejdsproces

Vi arbejder med dokumenterede rutiner for hele oversættelsesprocessen fra bestilling til levering af den færdige oversættelse. I en tæt dialog med kunderne arbejder vi på løbende at optimere alle trin i processen.

FÅ ET GRATIS TILBUD

Fire øjne og den rigtige kompetence

Vores oversættere oversætter udelukkende til deres eget modersmål. Alle oversættere er uddannede og har både den sproglige kompetence og den faglige viden, som er nødvendig for at kunne levere oversættelser af højeste kvalitet. Når en oversættelse er færdig, bliver den kontrolleret af endnu en oversætter.

Oversættelseshukommelse

Vi arbejder med de største oversættelsesprogrammer. Disse programmer fungerer som databaser, hvor alle de oversættelser, vi laver, bliver gemt. Programmerne hjælper os med at kontrollere, hvordan vi tidligere har oversat en bestemt term eller et bestemt udtryk. På den måde kan vi sikre, at terminologien bliver konsekvent. Inden vi indleder et nyt samarbejde, gennemgår vi de termer og formuleringer, som er vigtige for dig.

Leveringssikkerhed

For os er det en selvfølge, at du får dine oversættelser til tiden. Flere af vores kunder har i deres rammeaftaler en paragraf om ret til erstatning i tilfælde af forsinket levering. Samtlige leveringstider bliver dokumenteret, så vi hurtigt og enkelt kan lave statistikker over vores leveringssikkerhed.

Hele billedet

Når vi har modtaget din forespørgsel, starter vi med at kigge den tekst igennem, som skal oversættes. Derefter kontakter vi dig, så vi i fællesskab kan blive enige om en leveringstid og diskutere, hvad der i øvrigt måtte være at snakke om i forbindelse med projektet. Jo mere vi ved om dig og din tekst, desto bedre bliver tilbuddet. Alt indsendt materiale vil naturligvis blive behandlet fortroligt. Hvis du bruger vores kundeportal til at indsende din forespørgsel, sker overførslen af materialet desuden i krypteret form (TSL 128 bit), hvilket er særligt vigtigt, hvis der er tale om fortrolige dokumenter.

CAT-analyse og oversættelseshukommelse

Når alle relevante fakta ligger på bordet, analyserer vi teksten ved hjælp af et såkaldt CAT-værktøj. CAT står for ”Computer Assisted Translation”, og det, denne software gør på dette trin, er at dele teksten op i mindre dele. Ved at sammenligne disse dele med hinanden og med tidligere oversættelser leder CAT-værktøjet efter regelmæssigheder og gentagelser i teksten. I forbindelse med gentagelser giver vi en rabat på standardtaksten pr. ord, og ved hits fra tidligere oversættelser yder vi en gradueret rabat.

Detaljeret tilbud

Rygraden i vores virksomhed er vores TMS (Translation Management System). Hér lagres alt, der vedrører tilbuddet: Filerne, analysen, prisnoteringer osv. På denne måde kan vi uden forsinkelser påbegynde oversættelsesprocessen, så snart vi har fået din accept. Når alle beregninger er foretaget, og alle oplysninger ligger, hvor de skal, sender vi dig et tilbud. Heraf fremgår ikke bare pris og forventet leveringstid, men også selve analysen, og hvor mange penge du kan spare.

Oversættelse

Oversættelsesprocessen går i gang, så snart du har accepteret vores tilbud. Projektlederen sikrer sig, at alt er i orden, og informerer oversætteren om, at projektet nu er i gang. Filer, referencemateriale og instruktioner hentes fra vores oversætterportal, og når arbejdet er udført, uploader oversætteren filerne i portalen igen samtidig med, at han eller hun bekræfter, at der er udført egenkontrol (bl.a. stavekontrol, formatkontrol og konsekvenskontrol).

Korrektur og levering

Når oversættelsen er afsluttet, går filerne videre til korrekturlæseren. Også her sker overførslen via vores oversætterportal, og når korrekturen er udført, uploades den korrigerede tekst igen i portalen. Som et sidste skridt før levering gennemfører projektlederen en række formelle kvalitetskontroltrin, og hvis der ikke dukker nogen problemer op, er filerne klar til levering. Projektlederen leverer så filerne enten via kundeportalen eller pr. e-mail afhængigt af, hvad man er blevet enige om.

Sikkerhed og sporbarhed

Takket være vores TMS som centralt nav for alle filoverførsler forbliver fortrolighedskæden intakt i hele oversættelsesforløbet: Alle overførsler er krypterede for maksimal datasikkerhed. Hele processen bliver sporbar, og skulle noget gå galt, kan vi hurtigt og effektivt forfølge hvert enkelt trin fra oversættelse til levering. En ekstra fordel for dig er desuden, at du har ubegrænset adgang til alle leverede filer, også til gamle projekter.

Opfølgning

For at kunne leve op til dine krav og forventninger er det vigtigt for os at følge op på de oversættelser, vi leverer.
Det gælder især i den indledende fase af vores samarbejde, og vi vil gerne vide så meget og så detaljeret som muligt om, hvad du synes om vores ydelser. Det kan dreje sig om alt fra formateringen over kontakten med projektlederen til diverse ordvalg eller termspørgsmål.

Feedback

Al feedback fra dig bliver dokumenteret, ikke mindst med henblik på, at konkrete ønsker om formatering, terminologi eller stil skal kunne implementeres effektivt i fremtidige oversættelser. En eller et par uger efter levering sender vi dig også en forespørgsel om at komme med en kort evaluering. Evalueringen tager under et minut for dig at gennemføre, og hvis du vil, har du også mulighed for at sende os en tekstmeddelelse. Vi er meget taknemmelige for din feedback. Og det står dig selvfølgelig helt frit for, om du har lyst til at deltage.

Statistik og historik i kundeportalen

I vores kundeportal har du adgang til alle tidligere tilbud og projekter, inklusive ordrebekræftelser og færdige filer. Du har også adgang til en omfattende rapportfunktion, hvor du kan få mere eller mindre alle tilbuds- og ordrerelaterede data vist i grafisk form. Det kan f.eks. dreje sig om antallet af projekter pr. måned og sprog, gennemsnitlig ordreværdi eller udviklingen af CAT-rabatter over tid. Hvis du vil, kan vi skræddersy en rapportpakke specielt til dig. Kontakt den kundeansvarlige, og fortæl mere om dine ønsker.

Få et gratis tilbud!

Med en brændende interesse for sprog hjælper vi vores kunder med at få succes internationalt.

FÅ ET GRATIS TILBUD