Spørsmål og svar

Vælg et spørgsmål i listen nedenfor. Hvis du ikke finder svaret på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig.

Håndterer I alle filformater?

Vi kan arbejde med de fleste redigérbare filformater, f.eks. filer skabt i Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint, Access), Adobe InDesign og Adobe FrameMaker samt xml-, html- og .po-filer, for at nævne nogle af de mest almindelige formater. Vi kan også oversætte tekst, der ikke findes i et redigérbart format (såsom pdf), men i så fald er vi nødt til at aftale med dig, hvilket layout-niveau der skal være tale om. Hvis formatet er pdf, er det mest almindelige, at vi leverer et rent tekstdokument. Hvis du har brug for din oversættelse i et andet format end de her nævnte, er du velkommen til at kontakte os!

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er tilfreds med oversættelsen?

Vi vil vide, hvad du synes! Hvis du ikke er tilfreds med den oversættelse, vi har leveret, vil vi gerne høre fra dig snarest muligt. Giv gerne konkrete eksempler på det, du ikke er tilfreds med. Har vi brugt forkerte termer? Synes du, teksten flyder dårligt? Har vi misforstået budskabet? Vi stræber naturligvis efter at imødekomme dine ønsker i videst muligt omfang og på at løse situationen bedst muligt i samarbejde med dig.

Hvad indebærer en kundetilfredshedsgaranti?

Oversættelse er en svær kunst. Der er lige så mange meninger og holdninger, som der er mennesker på jorden. Flere forskellige ordvalg kan udgøre en korrekt oversættelse, men måske vælger vi et ord, som du ikke bryder dig om, eller et ord, som du normalt ikke bruger i din kommunikation. Vores tilfredshedsgaranti over for kunderne indebærer, at vi arbejder med teksten, indtil du er tilfreds. Både hvad angår valget af ord og tekstens tonalitet.

Hvad koster en oversættelse?

Det mest almindelige er, at du betaler pr. oversat ord. Det betyder, at vi er nødt til at se den tekst, du vil have oversat, før vi kan give dig et præcist tilbud. Prisen afhænger af sprogkombinationen, tekstens sværhedsgrad og i en vis udstrækning også, hvor hurtigt du har brug for oversættelsen. Det er også værd at nævne, at du vinder på et langsigtet samarbejde med os. Vi arbejder nemlig med oversættelsesprogrammer, hvor alle de oversættelser, vi laver, bliver gemt i en hukommelse. Det betyder, at du kun betaler fuld pris for den tekst, som er ny, idet vi ikke behøver at oversætte det, der allerede er blevet oversat tidligere. Jo oftere du bruger os, desto mere har du at vinde! Hvis der ikke aftales noget andet med dig, indgår korrekturlæsning i prisen på oversættelsen.

Hvilke sprog kan I oversætte til og fra?

Vi kan formidle oversættelsesopgaver mellem stort set alle sprog. Ud over vores faste medarbejdere har vi et stort kontaktnetværk af erfarne freelancere. Vi sørger også for at ajourføre vores freelance-register løbende. Alle vores oversættere oversætter udelukkende til deres modersmål.

Hvor lang tid tager det?

Når vi beregner leveringstiden for en oversættelse, tager vi altid udgangspunkt i dine ønsker. Nogle oversættelser kan vi levere allerede samme dag, mens andre, mere omfattende opgaver af naturlige årsager kræver lidt længere tid. Uanset om det brænder på eller ej, så prøver vi at finde en løsning, der fungerer for dig. Har du brug for at få teksten hurtigt, er det en klar fordel for dig, at vi har flere fastansatte oversættere. Det gør os fleksible, når det drejer sig om opgaver med kort leveringstid.

Hvordan kvalitetssikres oversættelsen?

Vores oversættelser gennemgår altid en nøje korrektur før levering. Derudover sikrer vi os, at oversætteren har kendskab og erfaring inden for det pågældende emne. Vi tilstræber også i videst muligt omfang at være i dialog med dig som kunde, mens opgaven er i gang, da du er den, der kender din egen virksomhed bedst.

Oversætter I alle typer tekster?

Principielt ja. Kontakt os for mere information.

Oversætter I inden for alle emneområder?

Vi kan påtage os oversættelser inden for stort set alle brancher og emner. Vi er specialister i teknisk oversættelse, men råder også over ekspertise inden for andre områder som f.eks. jura, økonomi, IT, life science med mere. Vi stræber efter at indgå i en tæt dialog med dig som kunde, da din viden om din egen virksomhed er værdifuld for os under arbejdets gang.

 

Få et gratis tilbud!

Send os din tekst, så vender vi tilbage inden for 1 time med et tilbud og en tidsramme.